شرکت مشاوره ای طنین خرد

شرکت مشاوره ای طنین خرد

با افزایش روزافزون نقش سازمانها در پیشرفت جوامع، و تبدیل آنها به نقطه اهرمی در ایجاد تحول در حیات کشورها، توجه اندیشمندان به سازمانها و چگونگی تعالی آنها بیشتر شده است. با پیشرفت علم مدیریت و اهمیت‌یافتن نقش مدیران در رشد و تعالی سازمانی، ارتقای مدیریت سازمان، به معنی ایجاد تحولی در سازمان و به تبع آن، در جامعه خواهد بود.

شرکت طنین خرد در نقش یک صاحب‌نظر و مشاوره مدیریت سازمانها، با قراردادن محور فعالیت خود در حوزه تفکر و رفتار انسانها، در بخش سازمانی، تلاش خود را در شناساندن رهبری و مدیریت به‌عنوان یک تفکر و فعالیت مستقل سازمانی مبتنی بر علم، و نیز در تربیت رهبران و مدیرانی کارا، معطوف نموده است. رهبران و مدیرانی توانمند که با ایجاد تحول در سازمان، آن را تبدیل به مرکزی برای رشد و تعالی انسانها و تحقق یادگیری مادام‌العمر بنمایند.

به‌علاوه این شرکت از نقش سایر نهادهای اجتماعی در زمینه‌سازی برای تربیت انسانهای تراز مکتب یادگیری غافل نبوده و با انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در موضوعاتی مانند «خانواده و فامیل یادگیرنده» به تلاش برای گسترش مفاهیم و بنیانهای یادگیری در این عرصه‌ها هم دست یازیده است.

کارنامه اجرایی شرکت

اجرای مدل مدیریتی AMIF/MAMIF

مدل مدیریتی  در جریان انجام تز دکتری آقای عجمی و به‌منظور بهبود یادگیری سازمانی مدیران، توسعه یافت. هر دوره از اجرای مدل، به‌طور متوسط دو سال به‌طول می‌انجامد. این مدل از سال 1379 تا کنون در  تعداد زیادی از شرکتهای سه بخش صنعتی کشور، یعنی صنعت برق، صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به اجرا درآمده است.

اجرای مدل مدیریتی CTL

مدل مدیریتی CTL در استمرار یادگیری سازمانی مدیران و برای ارتقاء و نیز توسعه آن به سطوح دیگر مدیریتی سازمان توسعه یافته است. این مدل در سازمانهایی اجرا می‌شود که یک یا دو بار مدل AMIF/MAMIF را اجرا کرده باشند. تاکنون مدل CTL در سه شرکت اجرا شده است.

اجرای کارگاهها و بسته‌های آموزشی

کارگاهها و بسته‌های آموزشی که اختصاصاً در این شرکت طراحی شده‌اند، یکی از الزامات زمینه‌ساز اجرای موفق مدلهای مدیریتی شرکت است. این کارگاهها چه به‌ صورت مستقل و برای آماده‌سازی اذهان مدیران برای شروع مدل و چه در خلال اجرای مدل و برای توسعه آن به سطوح دیگر مدیریتی سازمان اجرا می‌شوند. تاکنون کارگاهها و بسته‌های آموزشی متعددی در شرکتهای طرف قرارداد اجرا شده است.

جوایز شرکت مشاوره ای طنین خرد

شرکت مشاوره ای طنین خرد

مجهز به دانش روز مدیریتی بر اساس آخرین پیشرفتهای علم مدیریت در جهان

شرکت مشاوره ای طنین خرد

استفاده از مدل بومی کارآ و مجرّب برای مشاوره مدیریتی

شرکت مشاوره ای طنین خرد

‌ جاری‌ساختن رویکرد یادگیری در همه فعالیتهای مشاوره‌ای

شرکت مشاوره ای طنین خرد

برخوردار از تجربه غنی مشاوره به بخشهای مهم صنعتی کشور

شرکت مشاوره ای طنین خرد

امکان شروع مشاوره از عمق و سطح موردنیاز سازمان و تسری آن بر اساس مدل جامع تحول و تعالی سازمان

شرکت مشاوره ای طنین خرد

تربیت نسل جدیدی از مدیران در مکتب یادگیری مدیریت که در همه جای ایران حضور داشته و قابلیت دسترسی دارند

مزیت های همکاری با شرکت مشاوره ای طنین خرد :

مجهز به دانش روز مدیریتی بر اساس آخرین پیشرفتهای علم مدیریت در جهان
استفاده از مدل بومی کارآ و مجرّب برای مشاوره مدیریتی
‌ جاری‌ساختن رویکرد یادگیری در همه فعالیتهای مشاوره‌ای
برخوردار از تجربه غنی مشاوره به بخشهای مهم صنعتی کشور
امکان شروع مشاوره از عمق و سطح موردنیاز سازمان و تسری آن بر اساس مدل جامع تحول و تعالی سازمان
تربیت نسل جدیدی از مدیران در مکتب یادگیری مدیریت که در همه جای ایران حضور داشته و قابلیت دسترسی دارند