کتاب مبانی مدیریت وسازمان یاد گیرنده(ویرایش دوم)

35000 تومان

کتاب مبانی مدیریت وسازمان یاد گیرنده(ویرایش دوم)

 

فهرست کتاب

معرفی کتاب

دسته بندی: