طنین خرد در طی سالیان گذشته، علاوه بر فعالیتهای مشاوره و آموزش مدیریت، انتشارات را به‌عنوان مسیری در نشر دانش مدیریت تلقی کرده است. فعالیتهای شرکت در این راه در محورهای زیر متبلور شده است:
-حضور فعال در کنفرانسهای معتبر مدیریت و ارائه دستاوردهای خود به جامعه اندیشمندان و مدیران سازمانی
– حضور در جلسات تبادل اندیشه با مدیران سازمانها یا جوامع مشاوره مدیریت برای آشنایی آنها با مکتب یادگیری مدیریت و الزامات آن و نیز معرفی مدل مدیریتی AMIF/MAMIF
-انتشار مقالات در نشریات معتبر مدیریتی
علاوه بر فعالیتهای بالا، نشر کتب مدیریت، از جمله فعالیتهای مهم طنین خرد است که تا کنون پنج عنوان «مقدمه‌ای بر مدیریت در مکتب یادگیری»، «Management Challenge in Developing Countries»، «مبانی مدیریت و سازمان یادگیرنده» در دو ویرایش، «مشاوره و تعامل انسانها با رویکرد یادگیری» و هدایت علمی برای انتشار کتاب «فامیل یادگیرنده، چهل سال تجربه جلسه فامیلی» در دسترس قرار گرفته است.