5- دوره مفهومی دایالوگ پایه

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

تکامل هر جامعه مبتنی است بر وجود معانی و مفاهیم مشترک در آن و ایجاد همگونی در مفاهیم غیرمشترک و نیز خلق مفاهیم جدید مشترک. دایالوگ در معنای علمی امروز آن، رویکردی است که می‌تواند در خلق مفاهیم جدید مشترک و نیز ایجاد همگونی در معانی غیرمشترک بین اعضای هر جامعه ایفای نقش نماید. با ظهور مکتب یادگیری مدیریت، اهمیت دایالوگ به‌مثابه بستری برای اجرایی‌کردن قوانین دیسیپلینهای سازمان یادگیرنده، اهمیتی روزافزون یافته و می‌رود تا خود به‌عنوان یکی از دیسیپلینهای یادگیری جایگاهی درخور یابد.

شرکت‌کنندگان در این دوره، با چیستی و ضوابط برقراری دایالوگ در تعامل فکری بین دو یا چند نفر آشنا شده و آمادگی انجام فعالیتهایی را که دایالوگ شرط لازم آنها است، کسب می‌نمایند.

1- مدت دوره

سه روز کامل (24 ساعت) طی سه هفته

(یک روز در هر هفته)

2- ظرفیت دوره

16 نفر

3- اهداف دوره

 • آشنائی کلی با مبانی مدیریت عمومی و سازمان یادگیرنده و دیسیپلین‌های آن
 • درک عمیق چیستی، مفاهیم، اجزاء و ضوابط دایالوگ
 • درک ارتباط دایالوگ با دیسیپلین‌های سازمان یادگیرنده و قوانین آنها
 • آشنایی با روشهای برقراری و حفظ فضای دایالوگ

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و افراد علاقه‌مند به کسب دانش و مهارت تعامل با دیگر افراد

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • یادآوری (توضیح کلی) مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری
  • یادآوری پنج وظیفه مدیریت و مدل آن
  • یادآوری پنج دیسیپلین سازمان یادگیرنده
  • یادآوری پیوند بین پنج وظیفه و پنج دیسیپلین
 • ارائه تفصیلی دایالوگ
  • چیستی و تعریف دایالوگ
  • جایگاه دایالوگ در مکتب یادگیری مدیریت
  • واژه‌های خاص دایالوگ و معنا و مفهوم آنها
  • اصول و ضوابط دایالوگ
  • نقش محوری دایالوگ در اجرایی‌کردن قوانین دیسیپلین‌های سازمان یادگیرنده
 • شرحی بر روشهای برقراری دایالوگ و حفظ فضای جلسات دایالوگ

6- پیش‌نیاز دوره

پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره «مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری» می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منابع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مشاوره و تعامل انسانها با رویکرد یادگیری»، انتشارات بازتاب، فروردین 1393و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.
 • بوهم دیوید و گردآوری و تدوین، لی نیکول (ترجمه محمدعلی حسین‌نژاد)، «درباره دیالوگ»، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1381