8- دوره تئوری- کارگاهی خلق آرمان مشترک

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

اگرچه ضرورت وجود آرمان در سازمان برای ایجاد نشاط و انرژی حرکت رو‌ به جلو، از قبل از دهه 1990 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته بود، اما پس از ارائه نظریه سازمان‌های یادگیرنده و دیسیپلین آرمان مشترک به عنوان یکی از اجزای اساسی آن در این دهه، روش علمی برای خلق آرمان مشترک در سازمان ارائه گردید.

شرکت‌کنندگان این دوره ضمن کسب درک علمی از آرمان و فرایند آرمان‌گذاری، با انجام تمرینهای عملی آرمان‌گذاری، توانمندی لازم را در خلق آرمان مشترک در فرایندی که منجر به شکل‌دهی یک تیم یادگیرنده خواهد شد، کسب می‌نمایند.

1- مدت دوره

پنج روز کامل (40 ساعت) طی سه هفته

(دو هفته اول هر کدام دو روز و هفته سوم یک روز)

2- ظرفیت دوره

12 نفر در قالب سه تیم کاری که اعضای هر تیم از یک سازمان یا حرفه معین خواهند بود

3- اهداف دوره

 • آشنائی کلی با مبانی سازمان یادگیرنده و پنج دیسیپلین آن
 • درک دیسیپلین آرمان مشترک از دیسیپلینهای سازمان یادگیرنده به طور مستقل و ارتباط دینامیکی آن با چهار دیسیپلین دیگر
 • ارتقاء درک اعضای شرکت‌کننده از هدف و هدف‌گذاری به آرمان و آرمان‌گذاری
 • درک مفهوم تیم در معنای علمی
 • آشنائی کلی با روش مشاوره مورد نیاز در آرمان‌گذاری
 • کسب مهارت در فرایند خلق آرمان مشترک در یک تیم

–        کسب مهارت در فرایند شکل‌دادن به یک تیم یادگیرنده

 • درک علمی از دایالوگ و تمرین در آن

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان ارشد سازمان

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • توضیح کلی مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری
  • یادآوری پنج وظیفه مدیریت و مدل آن
  • یادآوری پنج دیسیپلین سازمان یادگیرنده
  • یادآوری پیوند بین پنج وظیفه و پنج دیسیپلین
 • ارائه تفصیلی دیسیپلین آرمان مشترک
  • چیستی و تعریف آرمان مشترک
  • جایگاه آرمان مشترک در مکتب یادگیری مدیریت
  • واژه‌های خاص و معنا و مفهوم آنها
  • قوانین آرمان مشترک
  • دینامیک آرمان مشترک با چهار دیسیپلین دیگر
 • شرح دایالوگ در معنای تاریخی و در معنای علمی آن در سازمان یادگیرنده
 • شرح فشرده ای از روش مشاوره ظرفیت‌ساز و مقایسه آن با روش رایج مشاوره
 • اجرای کارگاه آرمان‌گذاری با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • تشکیل چند تیم متشکل از اعضاء: هر تیم شامل چهار نفر از یک سازمان یا حرفه
  • خلق جمله عمومی آرمان در تیم
  • ترجمه جمله عمومی آرمان در ابعاد اجرایی توسط افراد تیم
  • تدوین گزارش آرمان مشترک (ویرایش اول) برای ارائه در جلسه عمومی دوره
  • اجرای دایالوگ در ابعاد اجرایی آرمان مشترک و نیل به همسویی در آن
  • تدوین نهایی گزارش آرمان مشترک (ویرایش دوم)
 • برگزاری جلسه عمومی دوره
  • حضور تیمی در جلسه عمومی و ارائه تیمی گزارش
  • جمع‌بندی استاد از ارائه کلیه تیمها
  • تکمیل گزارش هر تیم توسط خود آنها با استفاده از یافته‌های حاصله از ارائه خود، از استماع ارائه دیگر تیمها و از جمع‌بندی استاد
  • تنظیم نهایی گزارش توسط تیم و ارسال به استاد در فاصله زمانی دو هفته از پایان دوره

6- پیش‌نیاز دوره

پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره «مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری» می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • سنگه پیتر، (ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن)، “پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده”، سازمان مدیریت صنعتی، 1390
 • سنگه پیتر و همکاران، (ترجمه مهدی خادمی گراشی، مسعود سلطانی و عباس‌علی رستگار)، “پنجمین فرمان در میدان عمل”، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پائیز 1388