12- دوره تئوری- کارگاهی تفکر سیستمی مبتنی بر مدل کوه یخ در حل مسائل سازمانی

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

مدل کوه یخ با الهام از کوه یخ شناور در آب توسعه یافته است. بر اساس این مدل هر پدیده‌ای مشتمل بر پنج لایه رویداد، رفتار، ساختار، مدلهای ذهنی و جریانهای فکری شکل‌دهنده به مدلهای ذهنی است که به «پنج سطح از تفاهم» موسوم است و هر کدام از لایه‌ها با لایه زیرین ارتباط علّی دارد. هرچه در مدل کوه یخ به سطح عمیق‌تری از تفاهم پرداخته شود، عمق یادگیری افزایش می‌یابد که می‌تواند تا حلقه سوم یادگیری را در بر گیرد.

از نظر توالی منطقی، این کارگاه پس از دو کارگاه  «قوانین تفکر سیستمی» و «مدیریت مدلهای ذهنی» قرار می‌گیرد و هدف از اجرای آن، دستیابی افراد شرکت‌کننده به روش های علمی حل مساله مبتنی بر تفکر سیستمی و رویکرد یادگیری می باشد. کارگاه به‌صورت فردی برگزار می‌گردد.

 

1- مدت دوره

پنج روز کامل (40 ساعت) طی سه هفته

(دو هفته اول هر کدام دو روز و هفته سوم یک روز)

 

2- ظرفیت دوره

8 نفر

3- اهداف دوره

 • درکی عمیق‌تر از مبانی سازمان یادگیرنده و پنج دیسیپلین آن
 • درک دیسیپلین‌های تفکر سیستمی و مدلهای ذهنی به طور مستقل و ارتباط دینامیکی هر یک از آنها با چهار دیسیپلین دیگر
 • درک یادگیری و حلقه‌های سه‌گانه آن
 • کسب توانایی بررسی و تحلیل مسائل بر مبنای تفکر سیستمی و با رویکرد یادگیری

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان ارشد سازمانها

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • توضیح کلی مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری
 • یادآوری دیسیپلین تفکر سیستمی
 • یادآوری دیسیپلین مدلهای ذهنی
 • تشریح چیستی یادگیری و حلقه‌های آن
 • تشریح تفصیلی مدل کوه یخ
 • اجرای کارگاه به‌کارگیری مدل کوه یخ در حل مسائل سازمانی با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • انتخاب یک رویداد سازمانی که فرد در آن مسئولیت داشته و از آن اطلاع کافی دارد
  • تایید رویداد انتخابی توسط استاد
  • توصیف دقیق و کمی رویداد
  • انتخاب یک پریود زمانی و کسب اطلاع از تعداد رویدادهای مشابه اتفاق افتاده در آن پریود
  • انتخاب حداقل پنج پریود و ترسیم الگوی رفتاری سیستمی که این رویداد در آن اتفاق افتاده است
  • توسعه سناریوی سیستمی مناسب برای تبیین الگوی رفتاری رویداد و ترسیم ساختار موجد الگوی رفتاری رویداد
  • استخراج مدلهای ذهنی موجد و حافظ ساختار سیستمی به‌دست آمده
  • تحلیل مدلهای ذهنی به‌دست‌آمده در ارتباط با ساختار سیستمی موجد رفتار
  • پیشنهاد راههای اصلاح مدلهای ذهنی در دو مقطع میان‌مدت و بلندمدت
  • تهیه گزارش از اجرای کارگاه
 • برگزاری جلسه عمومی دوره
  • ارائه گزارش افراد
  • جمع‌بندی استاد از ارائه کلیه افراد دوره
  • تکمیل گزارش هر فرد توسط خود او با استفاده از یافته‌های حاصله از ارائه خود، از استماع ارائه دیگر اعضاء و از جمع‌بندی استاد
  • تنظیم نهایی گزارش توسط فرد و ارسال به استاد در فاصله زمانی دو هفته پس از پایان دوره

6- پیش‌نیاز دوره

پیش نیاز این دوره، گذراندن دو دوره تئو.ری- کارگاهی «قوانین تفکر سیستمی» و «مدیریت مدلهای ذهنی» می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • سنگه پیتر، (ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن)، “پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده”، سازمان مدیریت صنعتی، 1390
 • سنگه پیتر و همکاران، (ترجمه مهدی خادمی گراشی، مسعود سلطانی و عباس‌علی رستگار)، “پنجمین فرمان در میدان عمل”، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پائیز 1388