اسامی مشتریان
در طی بیست سالی که از آغاز توسعه مدل مدیریتی AMIF/MAMIF می‌گذرد، این مدل در تعداد قابل توجهی از شرکتهای صنعتی بزرگ در سه صنعت برق، پتروشیمی و پالایش فراورده‌های نفتی به اجرا درآمده است. اسامی این شرکتها عبارتند از:

شرکت مدیریت تولید برق نکاشرکت برق منطقه ای کرمان
شرکت مدیریت تولید برق طوسشرکت برق منطقه ای سمنان
شرکت مدیریت تولید برق قمشرکت پتروشیمی بندرامام
صنعت برق کشور: شرکت مادر تخصصی توانیرشرکت فرآورش پتروشیمی بندر امام
شرکت برق منطقه ای تهرانشرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت برق منطقه ای خراسانشرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت برق منطقه ای فارسشرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
شرکت برق منطقه ای هرمز گانشرکت توریع نیروی جنوب استان کرمان
شرکت مدیریت شبکه برق ایرانشرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری توانیرشرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
شرکت پالایش نفت تبریزشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی تبریزشرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی غدیرشرکت توزیع نواحی برق تهران

به‌علاوه در این شرکتها و نیز شرکتهای دیگر، دوره‌های آموزشی متعددی برای مدیران اجرا شده است.