اسامی مشتریان
در طی بیست سالی که از آغاز توسعه مدل مدیریتی AMIF/MAMIF می‌گذرد، این مدل در تعداد قابل توجهی از شرکتهای صنعتی بزرگ در سه صنعت برق، پتروشیمی و پالایش فراورده‌های نفتی به اجرا درآمده است. اسامی این شرکتها عبارتند از:

شرکت مدیریت تولید برق نکا شرکت برق منطقه ای کرمان
شرکت مدیریت تولید برق طوس شرکت برق منطقه ای سمنان
شرکت مدیریت تولید برق قم شرکت پتروشیمی بندرامام
صنعت برق کشور: شرکت مادر تخصصی توانیر شرکت فرآورش پتروشیمی بندر امام
شرکت برق منطقه ای تهران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت برق منطقه ای خراسان شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت برق منطقه ای فارس شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
شرکت برق منطقه ای هرمز گان شرکت توریع نیروی جنوب استان کرمان
شرکت مدیریت شبکه برق ایران شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری توانیر شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
شرکت پالایش نفت تبریز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی تبریز شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی غدیر شرکت توزیع نواحی برق تهران

به‌علاوه در این شرکتها و نیز شرکتهای دیگر، دوره‌های آموزشی متعددی برای مدیران اجرا شده است.