دوره مفهومی چیستی مدیریت

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

اگرچه مفهوم مدیریت برای هر انسانی بدیهی است، اما کشف مدیریت به عنوان یک فعالیت مستقل سازمانی، تحول فکری بزرگی است که پس از انقلاب صنعتی صورت گرفت. اهمیت مدیریت و نقش آن در پیشرفت و توسعه، ایجاب می‌نماید تا مفهوم، اصول و قوانین تکاملی آن، با دقت بیشتری کنکاش شود تا در پرتو آن، درک عمیق‌تری از این نقطه عطف در تحول و تکامل حیات بشری حاصل گردد. دوره چیستی مدیریت، زمینه را برای درکی منسجم‌تر از مفهوم مدیریت به‌عنوان یک فعالیت مستقل در سازمان، فراهم می‌آورد. این دوره به‌صورت گروهی اجرا می‌شود.

1- مدت دوره

نیم روز (4 ساعت)

2- ظرفیت دوره

15 نفر

3- اهداف دوره

 • درک چیستی مدیریت و ویژگیها و مصادیق آن در زندگی
 • درک عمیق چرخه مدیریت

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان علاقه‌مند به درکی عمیق از چیستی مدیریت به‌عنوان زیربنایی برای مدیریت کاربردی

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • یادآوری در باره جوهره رنسانس و انقلاب صنعتی و نگاه علمی برآمده از آن
 • توضیحی بر کشف مدیریت به‌عنوان یک فعالیت مستقل سازمانی
 • توضیح مدیریت به‌عنوان یک فعالیت عمومی در نوع انسان و تبیین دو وجه ذاتی و اکتسابی در آن
 • تشریح ویژگیهای مدیریت
 • اجرای بخش عملی دوره چیستی مدیریت با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • طرح دو سوال زمان آغاز مدیریت در تاریخ بشر و مصادیق بارز آن
  • پاسخ فردی افراد دوره
  • برقراری دایالوگ بین افراد دوره در پاسخ دو سوال بالا
  • طرح سوال چیستی مدیریت و برقراری دایالوگ در باره آن
  • پاسخ مکتوب افراد به سوال چیستی مدیریت
  • جمع‌بندی استاد از چیستی، ویژگیها و چرخه مدیریت

6- پیش‌نیاز دوره

حداقل پیش نیاز این دوره:

الف- دارابودن مدرک لیسانس از دانشگاههای مورد تایید وزرات علوم

ب- دارای تجربه کارشناسی با مدرک لیسانس حداقل به مدت پنج سال

ج- علاقه فردی برای قرارگرفتن در مسئولیت مدیریت

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

 • هر یک از کتابهای مرجع مدیریت عمومی