11- دوره تئوری- کارگاهی یک‌پارچه‌سازی ابرسیستم مدیریت سازمانی

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

اَبَرسیستم مدیریت یکی از سیستم‌های مهم سازمانی است که مدیریت سازمان، به‌طور دائم در حال خلق آن است. این سیستم شامل پنج وظیفه است که هر وظیفه خود یک سیستم را تشکیل می‌دهد. بر خلاف سیستمهای موجود در طبیعت، برای سازمان و سیستم‌های آن، تعیین اجزاء و برقراری رابطه بین آن‌ها، به هنگام طراحی و استقرار و بهره‌برداری از سیستم، مستلزم دقت‌های لازم است که این موضوع در سیستم مدیریت سازمانی به‌مراتب حساس‌تر است.

کارگاه یک‌پارچه‌سازی اَبَرسیستم مدیریت سازمانی در ادامه دو کارگاه «شکل‌دهی به مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت» و «درک عمیق‌تر مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت»، گام نخست در مسیر استقرار مدل در حوزه مدیریتی فرد بوده و مهارت او را در کار با مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت همگام با پیشرفتهای علم مدیریت ارتقاء می‌بخشد.

1- مدت دوره

هشت روز کامل (64 ساعت) طی دو‌ماه

(یک روز در هفته یا دو روز متوالی در هر دو هفته)

2- ظرفیت دوره

15 نفر در قالب پنج تیم سه‌نفره که ترجیحاً از یک سازمان یا حرفه باشند

3- اهداف دوره

 • آشنایی کلی با سیستمهای مدیریتی
 • درک عمیق از مدل در مدیریت
 • درک عمیق مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت و ارتباط دینامیکی بین وظایف آن
 • کسب مهارت در اجرای هر یک از وظایف پنج‌گانه مدیریت به‌صورت جداگانه و در کل آنها به‌مثابه یک مدل
 • کسب مهارت در استقرار تدریجی مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت
 • کسب مهارت در تحول و تعالی مدل پنج‌وظیفه‌ای در حال استقرار

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت با داشتن تجربه مفید: حداقل پنج سال فعال در مدیریت و وظایف آن

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • مرور مدلهای مدیریتی و انواع آن
 • یادآوری علمی‌دیدن و علمی‌کردن مدیریت
 • یادآوری دیسیپلین‌های سازمان یادگیرنده
 • توضیح مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت
  • چیستی و تعریف هر یک از وظایف
  • جایگاه هر یک از وظایف در مدل کلی
  • دینامیک متقابل بین هر یک از وظایف با چهار وظیفه دیگر
  • ابرسیستم مدیریت سازمانی
 • ایجاد رابطه در ابرسیستم مدیریت سازمانی
 • اجرای کارگاه یک‌پارچه‌سازی ابرسیستم مدیریت سازمانی با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • تقسیم افراد به پنج تیم
  • اختصاص هر وظیفه به یکی از تیمها توسط استاد
  • طی فرایند زیر برای هر وظیفه توسط تیم مربوطه:
   • تنظیم برگ ادبیات در باره وظیفه
   • تنظیم برگ وضع موجود در باره وظیفه
   • مقایسه بین وضع موجود و ادبیات و تعیین مغایرتها
   • تحلیل مغایرتها و تعیین نوع آنها (در هر یک از انواع CFT)
   • بررسی راه‌حلهای رفع مغایرتها و تعیین نوع اقدامات اصلاحی در دو سطح مقطعی و اساسی
   • جمع‌بندی اقدامات اصلاحی در دو سطح مقطعی و اساسی
   • تدوین گزارش اجرای فرایند و ارائه به استاد و تکمیل آن بر اساس راهنمایی استاد
  • طی فرایند بند بالا برای کلیت مدل در جلسه عمومی دوره
  • تدوین گزارش فرایند اجرای کارگاه به مورد هر تیم برای ارائه در جلسه عمومی
 • برگزاری جلسه عمومی دوره
  • ارائه گزارش تیمها
  • جمع‌بندی استاد از ارائه کلیه تیمهای دوره
  • تکمیل گزارش هر تیم توسط اعضاء با استفاده از یافته‌های حاصله از ارائه تیم، از استماع ارائه دیگر تیمها و از جمع‌بندی استاد
  • تنظیم نهایی گزارش توسط هر تیم و ارسال به استاد در فاصله سه هفته پس از پایان دوره

6- پیش‌نیاز دوره

حداقل پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره «مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری» می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • هر یک از کتابهای مرجع مدیریت عمومی