6- دوره تئوری- کارگاهی قوانین تفکر سیستمی

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

اگرچه تفکر سیستمی به عنوان شیوه‌ای از تفکر، برخاسته از خلقت ذهن انسان، از ابتدا همراه بشر بوده است، اما مفهوم تفکر سیستمی، در دهه پنجاه میلادی در مدیریت مطرح و پس از بارزشدن اهمیت نگاه سیستمی به سازمان، جایگاهی بس والاتر در اندیشه‌های مدیریت نوین یافت.

مجهزشدن به تفکر سیستمی به‌عنوان شیوه‌ای برای اندیشیدن، حداقل نیازمند به‌کارگیری قوانین یازده‌گانه آن است. این کارگاه که به‌صورت فردی اجرا می‌گردد، ضمن ارائه درک عمیق علمی از سیستم و تفکر سیستمی، با تمرین در استفاده از قوانین آن در موضوعات مدیریتی، نخستین گام آمادگی را برای تجهیز افراد به تفکر سیستمی فراهم می‌نماید.

1- مدت دوره

پنج روز کامل (40 ساعت) طی سه هفته

(دو هفته اول هر کدام دو روز و هفته سوم یک روز)

2- ظرفیت دوره

8 نفر

3- اهداف دوره

 • آشنائی کلی با مبانی سازمان یادگیرنده و پنج دیسیپلین آن
 • درک دیسیپلین تفکر سیستمی از دیسیپلینهای سازمان یادگیرنده به طور مستقل و ارتباط دینامیکی آن با چهار دیسیپلین دیگر
 • درک کل‌نگری به عنوان یک پارادایم فکری در برابر جزء‌نگری
 • درک عمیق مفهوم سیستم و اجزای اصلی آن
 • تسلط بر بکارگیری عناصر اصلی زبان سیستمی
 • کسب توانایی نگرش سیستمی به پدیده‌ها و تشخیص اجزای آنها
 • کسب توانمندی در بررسی پدیده‌ها به شیوه سیستمی

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان علاقه‌مند به تجهیز به تفکر سیستمی در حوزه مدیریت

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • توضیح کلی مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری
  • یادآوری پنج وظیفه مدیریت و مدل آن
  • یادآوری پنج دیسیپلین سازمان یادگیرنده
  • یادآوری پیوند بین پنج وظیفه و پنج دیسیپلین
 • ارائه تفصیلی دیسیپلین تفکر سیستمی
  • چیستی و تعریف تفکر سیستمی
  • جایگاه تفکر سیستمی در مکتب یادگیری مدیریت
  • واژه‌های خاص تفکر سیستمی و معنا و مفهوم آنها
  • قوانین تفکر سیستمی
  • دینامیک تفکر سیستمی با چهار دیسیپلین دیگر
 • اجرای کارگاه قوانین تفکر سیستمی با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • تعیین پروژه‌ای از موضوعات سازمانی که اجرا شده و فرد نیز در آن نقش مهمی داشته است.
  • مکتوب نمودن شرح رخدادهای پروژه مطابق مسیر طی‌شده
  • تطبیق هر یک از رخدادها با قوانین یازده‌گانه تفکر سیستمی
   • رخداد با قانون تطبیق می‌کند/ نمی‌کند
   • در فرض تطبیق رخداد با قانون، قانون درست/ نادرست به‌کار گرفته شده است
  • تدوین سه گزارش تحلیلی
  • تدوین گزارش تحلیلی آماری
  • تدوین گزارش تحلیلی خرد (به‌مورد هر قانون)
  • تدوین گزارش تحلیلی کلان (در مجموع قوانین)
  • تحلیل شکاف وضع موجود با وضع مطلوب و تعیین اقدامات اصلاحی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت
  • اقدامات اصلاحی در سطح خود
  • اقدامات اصلاحی در سطح خانواده
  • اقدامات اصلاحی در سطح واحد سازمانی متبوع
  • اقدامات اصلاحی در سطح نهادهای اجتماعی که فرد عضو آنها است
  • مستندسازی فرایند طی‌شده در کارگاه توسط فرد
 • برگزاری جلسه عمومی دوره
  • ارائه گزارش افراد
  • جمع‌بندی استاد از ارائه کلیه افراد دوره
  • تکمیل گزارش هر فرد توسط خود او با استفاده از یافته‌های حاصله از ارائه خود، از استماع ارائه دیگر اعضاء و از جمع‌بندی استاد
  • تنظیم نهایی گزارش توسط فرد و ارسال به استاددر فاصله زمانی دو هفته از پایان دوره

 

6- پیش‌نیاز دوره

حداقل پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره «مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری» می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • سنگه پیتر، (ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن)، “پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده”، سازمان مدیریت صنعتی، 1390
 • سنگه پیتر و همکاران، (ترجمه مهدی خادمی گراشی، مسعود سلطانی و عباس‌علی رستگار)، “پنجمین فرمان در میدان عمل”، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پائیز 1388