3- دوره تئوری- کارگاهی شکل‌دهی به مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

تئوری‌های مدیریتی پاسخ‌گوی چیستی آن هستند ولی برای یافتن پاسخ چگونگی انجام مدیریت، مدیران نیازمند مدل می‌باشند. اهمیت مدل در مدیریت، به‌مثابه ابزاری برای به‌فعلیت رساندن جوهره آن، بسیار حیاتی است. از این رو یکی از قابلیت‌های مهم مدیران، مدل‌شناسی است. به جهت اهمیت مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت در درک عمیق‌تر از چیستی مدیریت و نیز فهم چگونگی اجرای فرایندهای مدیریت، تسلط بر این مدل تاثیر بسزایی در تحول سازمان و تعالی مدیران دارد.

اجرای کارگاه شکل‌دهی به مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت که به‌صورت گروهی اجرا می‌گردد، برای افراد روشن می‌سازد که فعالیتها و تصمیمات روزمره آنها، چگونه در قالب مدل مدیریتی پنج‌وظیفه‌ای نظم می‌یابند و اگر فعالیت و تصمیمی از چارچوب این مدل بیرون باشد، نحوه برخورد با این فعالیت چگونه تنظیم شود.

1- مدت دوره

نیم روز (4 ساعت)

2- ظرفیت دوره

10 نفر

 

3- اهداف دوره

 • آشنایی کلی با مدل مدیریت
 • درک مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت
 • کسب مهارت در مدل‌شناسی و حرکت در مدل

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان علاقه‌مند به قرار گرفتن در مسئولیت مدیریت

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • مرور اهمیت مدل و مدل‌شناسی در مدیریت
 • مرور انواع مدلهای مدیریتی
 • مرور چرخه مدیریت علمی
 • ارائه مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت
  • چیستی و تعریف هر یک از وظایف
  • جایگاه هر یک از وظایف در مدل کلی
 • اجرای کارگاه شکل‌دهی به مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • ادامه جلسه به‌صورت کارگاهی با هدایت استاد و مشارکت همه اعضاء
  • تامل در فعالیتهای روزانه (اعم از جاری، ادواری و اقتضایی)
  • اظهار فعالیتهای مدیریتی خود به استاد با جملات شفاف
  • دسته‌بندی فعالیتها با درج روی تابلو در شش ستون توسط استاد
  • تعیین عنوان کلی برای هر ستون بر اساس وظایف پنج‌گانه
  • جلب توجه افراد به ستون ششم و نحوه مدیریت فعالیتهای آن
  • تدوین گزارش فرایند اجرای کارگاه توسط فرد و ارسال آن به استاد در فاصله یک هفته از انتهای دوره

 

6- پیش‌نیاز دوره

حداقل پیش نیاز این دوره:

الف- گذراندن دوره مفهومی چیستی مدیریت

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

 • هر یک از کتابهای مرجع مدیریت عمومی