2- دوره تئوری- کارگاهی سیر تحول تفکر مدیریت در تاریخ و کاربردی کردن آن

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

کشف مدیریت به عنوان یک فعالیت مستقل سازمانی، تحول فکری بزرگی در زمینه اداره سازمان‌ها است که منجر به ارائه نظریات متنوع مدیریتی از 1900 میلادی به بعد شد و سازمان‌ها را به عرصه‌ای برای تجربه‌اندوزی، خلق دانش و تحول مداوم تبدیل کرد. درک چیستی و ابعاد سیر تحول تفکر مدیریت، زمینه را برای درکی منسجم از مفهوم مدیریت به‌عنوان یک فعالیت مستقل در سازمان، فراهم می‌آورد.

هدف اصلی از اجرای این کارگاه، درک جوهره تحول در هر مقطع تاریخی از تفکر مدیریت، زمینه‌ها و علل ایجاد آن و نیز درس‌آموخته‌هایی است که فرد شرکت کننده می‌تواند از آن مفهوم تحول در تفکر مدیریتی را ادراک نموده و در مدیریت جاری خود به‌کار بندد.

قابل ذکر است که این دوره، پوشش‌دهنده دوره مفهومی چیستی مدیریت نیز می‌باشد.

1- مدت دوره

شش جلسه دو ساعته (12 ساعت) طی شش هفته

2- ظرفیت دوره

8 نفر

3- اهداف دوره

 • آشنایی کلی با دو مکتب کلاسیک و یادگیری مدیریت
 • درک عمیق چرخه مدیریت علمی و ویژگیهای آن
 • درک عمیق سیر تحول تفکر مدیریت و جوهره تحول در هر یک از نقاط عطف تاریخی
 • کسب مهارت در کاربردی کردن تحول تفکر مدیریت درفعالیتهای مدیریتی خود

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان علاقه‌مند به موضوعات مدیریتی

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • مروری بر رنسانس و انقلاب صنعتی و اثر آن بر مدیریت
 • مروری بر چیستی و چرخه مدیریت
 • توضیح چرخه علمی دیدن و علمی‌کردن مدیریت و ویژگیهای مدیریت علمی
 • توضیح کلی وظایف مدیریت و مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت
 • توضیح سیر تحول تفکر مدیریت در دو عنوان کلی مکتب کلاسیک و مکتب یادگیری در قرن بیستم
 • اجرای کارگاه سیر تحول تفکر مدیریت در تاریخ و کاربردی کردن آن با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • طرح دو سوال زمان آغاز مدیریت در تاریخ بشر و مصادیق بارز آن
  • پاسخ فردی افراد دوره
  • برقراری دایالوگ بین افراد دوره در پاسخ دو سوال بالا
  • طرح سوال چیستی مدیریت و برقراری دایالوگ در باره آن
  • پاسخ مکتوب افراد به سوال چیستی مدیریت
  • جمع‌بندی استاد از چیستی، ویژگیها و چرخه مدیریت
  • انتخاب نقاط عطف تاریخی سیر تحول تفکر مدیریت با هدایت استاد (پنج نقطه)
  • انجام فعالیتهای زیر برای هر یک از نقاط انتخاب‌شده (در هر جلسه یکی از نقاط مطرح می‌شود)
  • مطالعه فردی و خارج از جلسه کتب و مقالات مناسب برای شناخت تحول ایجادشده
  • دایالوگ گروهی در چیستی تحول، زمینه‌ها و علل بروز آن و دستاوردها و پیامدهای تحول
  • پیامهای متخذه از تحول برای به‌کارگیری در مدیریت امروز
  • دایالوگ در جمع‌بندی دستاوردهای کل مقاطع
  • تدوین گزارش پایانی دوره توسط هر یک از افراد و ارسال آن به استاد در فاصله زمانی دو هفته از انتهای دوره

6- پیش‌نیاز دوره

حداقل پیش نیاز این دوره:

الف- دارابودن مدرک لیسانس از دانشگاههای مورد تایید وزرات علوم

ب- دارای تجربه کارشناسی با مدرک لیسانس حداقل به مدت پنج سال

ج- علاقه فردی برای قرارگرفتن در مسئولیت مدیریت

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

 • هر یک از کتابهای مرجع مدیریت عمومی
 • کتابهایی که در زمینه تاریخ مدیریت و یا تاریخ تحول مدیریت در دسترس می‌باشد