4- دوره تئوری- کارگاهی درک عمیق‌تر مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت ترجمه منطق تفکر نوع بشر در مدیریت است که به مدل درآمده است. این مدل یک سیستم در مدیریت سازمانی بوده و چون در زیرمجموعه آن سیستمهای دیگری فعال می‌باشند، آن را به‌عنوان اَبَرسیستم مدیریت سازمانی نام نهاده‌ایم. اما برای رسیدن به مفهوم درست از اَبَرسیستم مدیریت سازمانی، لازم است علاوه بر درک هر وظیفه، رابطه آن وظیفه با دیگر وظایف، هم‌چنین رابطه اجزاء هر وظیفه با اجزاء دیگر وظایف نیز عمیقاً درک گردد. درک این دینامیک پیچیده است که قدرت درک سیستم و متناسب با آن اصلاح سیستم را برای مدیر فراهم می‌کند. به‌علاوه با کمک گرفتن از مفاهیم دیسیپلین‌های سازمان یادگیرنده، می‌توان به عمق بیشتری در درک دینامیک درونی این سیستم دست یافت.

این کارگاه از نظر محتوا در ادامه «کارگاه شکل‌دهی به مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت» قرار دارد و هدف از اجرای آن، نیل به درک عمیق‌تر و کشف لایه‌های زیرین این مدل است. هم‌چنین کسب مهارت مدیریتی حرکت در مدل، از دیگر اهداف اجرای این کارگاه می‌باشد.

1- شکل اجرای دوره و مدت آن

شکل اجرا: بخش اول گروهی و حضوری و بخش دوم غیرحضوری و انفرادی

طول دوره: یک الی دو ماه

2- ظرفیت دوره

8 نفر

3- اهداف دوره

 • آشنایی تفصیلی با مدل در مدیریت
 • درک عمیق مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت و ارتباط دینامیکی بین وظایف آن
 • درک وظایف پنج‌گانه مدیریت به‌صورت یک ابرسیستم سازمانی

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان علاقه‌مند به قرار گرفتن در مسئولیت مدیریت

5- مراحل کلی اجرای دوره

الف- بخش حضوری

 • مرور مدلهای مدیریتی و انواع آن
 • یادآوری مدل علمی‌کردن مدیریت
 • توضیح مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت
  • چیستی و تعریف هر یک از وظایف
  • جایگاه هر یک از وظایف در مدل کلی
  • دینامیک متقابل بین هر یک از وظایف با چهار وظیفه دیگر
  • معرفی ابرسیستم مدیریت سازمانی

 

ب- بخش غیرحضوری

 • اجرای کارگاه درک عمیق‌تر مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • کار متقابل استاد و فرد شرکت‌کننده در دوره در چهار سوال پیاپی متشکل از گامهای زیر:
   • طرح سوال توسط استاد
   • مطالعه شرکت‌کننده در دوره در ادبیات و یافتن و مکتوب‌کردن پاسخ و ارسال آن توسط ایمیل به استاد
   • بررسی پاسخ توسط استاد و مکالمه تلفنی با شرکت‌کننده در دوره و هدایت او برای پی‌بردن به نقایص پاسخ
   • مطالعه مجدد فرد با توجه به مکالمه فی‌مابین و مکتوب‌نمودن پاسخ دوم
   • تکرار فرایند بالا تا رسیدن به حد کفایت به تشخیص استاد
  • تدوین گزارش فرایند اجرای کارگاه و ارائه آن به استاددر فاصله زمانی دو هفته از پایان دوره

6- پیش‌نیاز دوره

پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره تئوری- کارگاهی شکل‌دهی به مدل پنج‌وظیفه‌ای مدیریت می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

 • هر یک از کتابهای مرجع مدیریت عمومی